Verbond der Vlaamse Tandartsen vzw Van en Voor Tandartsen.

» NIVVT kalender » Contactpunt » Nomenclatuur
» Gele bladzijden » Studieclubkalender » Studieclubs
» Afvalophaling » FAQ » Contact
» Accreditering » Formulieren » Zoekertjes
» Preventiemateriaal » Sociaal en Fiscaal » Wachtdienst     
Historiek
 

Het Verbond der Vlaamse Tandartsen vzw bestaat sinds  januari 1987 en heeft een lange ontstaansgeschiedenis. Het verhaal begon op het einde van de vijftiger jaren van vorige eeuw, toen het tandheelkundige landschap gedomineerd werd door vele tandheelkundige verenigingen, die allen één constante hadden. Het waren nationale verenigingen met een ondervertegenwoordiging van de Nederlandstalige tandartsen. In 1958 fuseerden het Algemeen Verbond der Tandartsen (AVTB), een wetenschappelijke vereniging en de ALDUB (Vereniging van de Licentiaten en Universitaire Tandartsen van België) tot de Koninklijke Belgische Vereniging voor Tandheelkunde (KBVT). In de schoot van de KBVT was een erkende Vlaamse afdeling actief en de Raad van Bestuur was voor de eerste maal paritair samengesteld. In 1967 werd een poging ondernomen om de wetenschappelijke KBVT te laten fusioneren met de professionele UDS/VMT (Vereniging van Mond- en Tandartsen). Tien jaar lang werd tevergeefs geprobeerd wetenschappelijke en professionele verenigingen op nationaal vlak samen te brengen. In het voorjaar 1982 werd de Vlaamse Tandartsen Vereniging (VTV) opgericht, een samengaan van de Syndicale Kamers van de verschillende Vlaamse provincies en de Vlaamse afdeling van de nationale Vereniging van Mond- en Tandartsen(VMT). Het VTV vertegenwoordigde de tandartsen op professioneel gebied. Ook in de wetenschappelijke nationale vereniging, de Koninklijke Belgische Vereniging voor Tandheelkunde (KBVT) ontstond er in de jaren tachtig een regionalisering. De Vlaamse afdeling van deze vereniging ontwikkelde zich tot een autonoom functionerende Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging. (VWT). In 1986 fusioneren VTV en VWT. De KBVT wordt ontbonden en het Verbond der Vlaamse Tandartsen kan van start gaan. Vlaamse autonomie betekent natuurlijk niet dat er geen samenwerking meer is met de Franstalige collegae. De publicatie van een tweetalig nascholingstijdschrift, Belgisch Tijdschrift voor Tandheelkunde – Revue Belge de Médecine Dentaire, is het bewijs van de huidige goede samenwerking tussen het VVT en de Société de Médecine Dentaire. (SMD)

Het VVT is dus zowel een professionele als wetenschappelijke tandartsenvereniging. Als representatieve beroepsvereniging is zij de enige vertegenwoordiger van de tandartsen bij overheid, sociale partners, industrie, universiteiten, internationale organisaties, … Daarbovenop wordt er verwacht dat zij de tandartsen steunt en informeert: administratief, juridisch, fiscaal, sociaal, en een waaier aan diensten aanbiedt met betrekking tot praktische en theoretische vragen van de leden. Ook op wetenschappelijk vlak heeft het Verbond een grote taak.

Printer Friendly
Login
FORUM
Laatste bericht
Re: Amalgaam VS Composiet VS glasionomeer
Zoeken
GO!
F.A.Q.
Accreditering
Peer review: Als ik zelf een sessie peer review organiseer met een aantal collegae en we zijn allemaal lid van het VVT, kunnen we dan op het secretari ...
Andere VVT sites
...........................................................................
MIJNTANDARTS.BE
Zoek op alle tandartsen in Vlaanderen
...........................................................................
GLIMLACHEN.BE
Mond in actie!
...........................................................................
KYS.BE
Het Kys project
...........................................................................
TANDARTS.BE
De informatie site over mondgezondheid
Verbond der Vlaamse Tandartsen vzw.
Vrijheidslaan 61
1081 Brussel
info@vvt.be
tel:+3224130013
fax:+3224148727
KBO: 0434459634